SQL Error: INSERT INTO `accesslog` (`datetime`,`page`,`sessionid`) VALUES (NOW(),'primarul/cv','0868735cdadfaaf1d991d495094ff31a');
Primaria Comunei Reviga

PRIMARIA COMUNEI REVIGA

Judet Ialomita

NUME SI PRENUME:

 Began Niculae

ADRESA:

 

TELEFON:E-MAIL:

primar@primariareviga.ro 

CALIFICARI:

- 1992-prezent - primar, Primaria Reviga

- 1974-1992 - invatator, Scoala Reviga

STUDII:

- 27.06.2005 - Certificat - Program de perfectionare "Responsabilitatile ordonatorului principal de credite"

- 25.07.2003-30.03.2004 - Certificat - Managementul implementarii proiectelor din cadrul Masurii 2.1, Imbunatatirea Infrastructurii Rurale, a Programului SAPARD

- 1969-1974 - Liceul Pedagogic Slobozia

LIMBI STRAINE:

- Limba franceza - foarte bine

- Limba engleza - bine