PRIMARIA COMUNEI REVIGA

Judet Ialomita

PROIECTE DE HOTARARI» Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011 -
» Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» Proiect de hotarare privind modificarea HCL 2-2020 referitor la modificarea organigramei si statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Reviga -
» Proiect de hotarare privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amennajarea cu grupuri sanitare si centrala termica la Sc profesionala clasele I-IV Reviga -
» Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui -
» proiect de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2020 -
» PROIECT DE HOTARARE privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat din comuna Reviga pentru anul scolar 2020-2021 -
» PROIECT DE HOTARARE privind bugetul local pentru anul 2020 -
» Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui -
» Proiect de Hotarare privind aprobarea tarifelor activitatilor serviciului de salubriyare SC Selectiv deseuri 2010 -
» Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate si a Regulamentului -
» Proiect de Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru construirea unui teren de sport multifunctional -
» Proiect de Hotarare privind aprobarea unor sume din excedentul anului 2019 -
» Proiect de Hotarare privind modificarea HCL nr. 3-2020 -
» Proiect de Hotarare privin aprobarea PAAR - 2020 -
» Proiect de hotarare privind impozite si taxe pentru anul 2021 -
» Proiect de hotarare de infiintare a SVSU si a regulamentului pentru organizarea si functionarea SVSU -
» Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 -
» Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2020 -
» Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 -
» Proiect de hotarare privind aprobarea proceduri de acordare a unor inlesniri la plata a obligatiilor fiscale -
» PH - privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 -
» Proiect de Hotarare POIM apa si canal 2014-2020 -
» Proiect de Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Reviga -
» Proiect de Hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat privind Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Reviga -
» Proiect de Hotarare privind aprobarea implementarii obiectivului Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Reviga -
» Proiect de Hotarare privind buetul local pentru anul 2020 -
» Proiect de Hotarare privind buetul local pentru anul 2020-1 -
» Proiect de Hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici rup sanitar sc Reviga -
» Proiect de Hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale CL Reviga -
» Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 -
» Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii pentru anul 2020 -
» Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumul lunar al burselor de ajutor social si al burselor de merit in anul scolar 2020-2021 -
» Proiect de hotarare privind implementarea proiectului INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA REVIGA -
» Proiect de hotarare privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat din comuna Reviga pentru anul scolar 2021-2022 -
» Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 si modificarea listei obiectivelor de investitii 2020 -
» Proiect de hotarare privind acoperirea definitia din excedentul bugetului local a deficitului pe anul 2020 -
» Proiect de hotarare privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2021 -
» Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 -
» Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiune si lucrari de interes local pe anul 2021 -
» Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor fiscale -
» Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor diferentiate distincte pentru gestionarea deseurilor -
» Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 14 din 28.04.2020 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 -
» PH privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Modernizare iluminat stadal -
» PH privind aprobarea executiei bugetare pe trim I al anului 2021 -
» PH privind aprobarea executiei bugetare pe trim II al anului 2021 -
» PH privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare iluminat stradal -
» PH privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate PUG al comunei Reviga -
» PH privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea conditiilor de exercitare a drepotului de acces pe proprietati -
» PH privind constituirea echipei mmobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica -
» PH privind infiintarea serviciului de iluminat public -
» PH privind modificarea anexei nr 1 la hotarareaa nr 11 din 14.04.2021 -
» PH privind modificarea anexei nr 1 la hotarareaa nr 12 din 14.04.2021 -
» PH privind participarea UAT Reviga in cadrul programului ELENA -
» PH privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021 si modificarea listei investitiei -
» PH privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 -