PRIMARIA COMUNEI REVIGA

Judet Ialomita

Sedinte Consiliul Local» HCL nr 1 privind stabilirea functiilor publice -
» HCL nr.2 privind aprobarea R.O.I al Primariei Reviga -
» HCL nr 3 privind Planul de achizitii publice pentru anul 2011 -
» HCL nr 4 privind modificarea HCL nr 32-2010 -
» HCL nr5 privind infiintarea SC de interes public SELECTIV DESEURI 2010 -
» HCL nr6 privind modalitatea de efectuare a pazei la nivelul comunei Reviga -
» HCL nr 7 privind aprobarea Statutului comunei Reviga judetul Ialomita -
» HCL nr 8 privind aprobarea bigetului local pentru anul 2011 -
» HCL nr 10 privind modificarea Planului achizitiilor publice pentru anul 2011 -
» HCL nr 11 privind stabilirea veniturilor si NM de aplicare a Legii nr 416-2001 -
» HCL nr 12 privind aprobarea Planului de actiune cf Legii 416-2001 -
» HCL NR 13 privind vanzarea unor bunuri din domeniul privat al comunei Reviga -
» HCL NR 14 privind vanzarea unor bunuri din domeniul privat al comunei -
» HCL NR 15 privind reactualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public -
» HCL NR 16 privind aprobarea PAAR al comunei Reviga pe anul 2011 -
» HCL NR 17 privind acordarea avizului consultativ unitatilor de invatamant din comuna Reviga pentru anul scolar 2011-2012 -
» HCL NR 18 privind alocarea sumei de 40.000 lei ASOCIATIRI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SALUBRIS GROUP 2010 -
» HCL NR 19 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA REVIGA -
» HCL NR 20 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2011 -
» HCL NR 21 privind modificarea Planului achizitiilor publice pentru anul 2011 -
» HCL NR 22 privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei reviga, judetul Ialomita -
» HCL nr 24 privind stabilirea ajutoarelor de urgenta persoanelor si familiilor aflate in dificultate -
» HCL nr 25 privind aprobarea Planului local de actiune pentru zone vulnerabile la nitrati -
» HCL nr 26 privind contractarea unui imprumut -
» HCL nr 27 privind revocarea unei hotarari -
» HCL nr 28 privind modificarea Hotararii nr 11 din 10.02.2011 -
» HCL nr 29 privind modificarea hotararii Vanzarea unor bunuri din domeniul privat al comunei -
» HCL nr. 1/2012 Privind aprobarea a planului de actiuni si interes local Conform Legii 416/2001 -
» HCL nr. 2/2012 Privind stabilirea veniturilor conform Legii 416/2001 -
» HCL nr. 3/2012 Privind aprobarea planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 2012-2016 -
» Hcl nr. 5/2012 Privind aprobarea executiei bugetare trim IV 2011 -
» HCL nr. 6/2012 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor cadrelor didactice -
» HCL nr. 7/2012 Privind organizarea retelei scolare 2012-2013 -
» HCL nr. 8/2012 Privind aprobarea functiilor publice pentru anul 2012 -
» HCL nr. 6/2012 Privind modificarea Hotararii nr 24/1999 privind reactualizarea inventarului -
» HCL nr. 13/2012 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012 -
» HCL nr. 10/2012 Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2012 -
» HCL nr. 11/2012 Privind aprobarea planului achitiziilor publice pentru anul 2012 -
» HCL nr.12 Privind ajutor de urgenta doamnei Florea Stanca -
» HCL nr. 15/2012 Privind aprobarea raportului de evaluare si vanzarea terenului detinut de doamna Began Niculina -
» HCL nr. 16/2012 Privind aprobarea concesionarii unor terenuri proprietate privata a comunei Reviga -
» HCL nr. 17/2012 Privind atribuirea de denumire a unitatii de invatamant din comuna Reviga -
» HCL nr. 18/2012 Privind solicitarea prelungirii scrisorii de garantie din partea fondului de garantare -
» HCL nr. 20/2012 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012 -
» HCL nr. 21/2012 Privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2012 -
» HCL nr.22/2012 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor cadrelor didactice -
» HCL nr. 23/2012 Privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Reviga -
» HCL nr. 24/2012 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012 -
» HCL nr. 25/2012 Privind aprobarea Planului achizitiilor publice pentru anul 2012 -
» HCL nr. 26/2012 Privind alocarea sumei de 40.000 ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SALUBRIS GROUP 2010 -
» HCL nr. 1/2012 Privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Reviga -
» HCL nr. 2/2012 Privind validarea mandatelor consilierilor locali -
» HCL nr.3/2012 Privind declararea Consiliului Local Reviga ca legal constituit -
» HCL nr. 5/2012 Privind alegerea viceprimarului comunei Reviga -
» HCL nr. 6/2012 Privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Reviga -
» HCL nr. 7/2012 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Reviga -
» HCL nr. 8/2012 Privind rectificarea bugetului pentru anul 2012 -
» HCL nr. 9/2012 Privind modificare Planului Achizitiilor publice pentru anul 2012 -
» HCL nr. 10/2012 Privind aprobarea executiei bugetare pe trim II al anului 2012 -
» HCL nr.11/2012 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor cadrelor didactice -
» HCL nr. 14/2012 Privind rectificarea bugetului pentru anul 2012 -
» HCL nr.15/2012 Privind alocarea de la bugetul local a unor sume reprezentand ajutor de urgenta doamnei Dutu Alina -
» HCL nr. 16/2012Privind aprobarea decontarii cheltuielilor cadrelor didactice -
» HCL nr.17/2012 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 -
» HCL nr.18/2012 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012 -
» HCL nr.19/2012Privind aprobarea executiei bugetare pe trim III al anului 2012 -
» HCL nr.20/2012 Privind vanzarea unor bunuri din domeniul privat al comunei Reviga -
» HCL nr. 21/2012 Pentru instrumentarea Proiectului Modernizare Primaria Reviga comuna Reviga -
» HCL nr.22 Privind solicitarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare -
» HCL nr.23/2012 Privind modificarea Hotararii nr. 15/10.03.2011 -
» HCL nr.24/2012 Privind declararea ca vacant a unui loc de consilier si validarea unui nou mandat de consilier -
» HCL nr.25/2012 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012 -
» HCL nr.26/2012Privind aprobarea decontarii cheltuielilor cadrelor didactice -
» HCL nr. 27/2012 Privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Reviga -
» HCL nr.28/2012 Privind instituirea taxei speciale de salubrizare in comuna Reviga -
» HCL nr. 29/2012 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012 -
» HCL nr. 30/2012 Privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Reviga -
» HCL nr.31/2012 Privind alocarea de la bugetul local a unor sume reprezentand ajutor de urgenta doamnei Herea Adreiana -
» HCL nr.8/2012 Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013 -
» HCL nr.9/2013 Privind aprobarea planului achizitiilor publice pentru anul 2013 -
» HCL nr.10/2012 Privind aprobarea executiei bugetare pe trim IV al anului 2012 -
» HCL nr.11/2013 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor cadrelor didactice -
» HCL nr.12/2013 Privind alocarea sumei de 20.000 ASOCIATIE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SALUBRIS GROUP 2010 -
» HCL nr.13/2013 Privind organizarea retelei scolare 2013-2014 -
» HCL nr. 14/2013 Privind modificarea Hotararii nr1/2013 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 -
» HCL nr.15/2013 Privind aprobarea Palnului de Analiza si acoperire a Riscurilor al comunei Reviga -
» HCL nr.16/2013 Privind aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiei PUG si aregulamentului loccal de urbanism al comunei Reviga -
» HCL nr.17/2013 Privind atribuirea in folosinta a unor terenuri situate in comuna Reviga conform Legii nr 15/2003 -
» HCL nr.18/2013 Privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 800.000 lei -
» HCL nr. 19/2013 Privind concesionarea baltilor in suprafata de 636.668 mp -
» HCL nr.20/2013 Privind infiintarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare -
» HCL nr. 21/2013 Privind atribuirea in folosinta gratuita catre Enel a unor terenuri pentru amplasarea stalpilor -
» HCL nr. 22 Privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice -
» HCL nr.23/2013 Privind aderarea comunei Reviga la Asociatia comunelor din Romania -
» HCL nr.24/2013 Privind aprobarea unui ajutor de urgenta Iordache Vasile -
» HCL nr.25/2013 Privind alocarea unor sume catre FGCR -
» HCL nr.26 Privind aprobarea executiei bugetare pe trim I al anului 2013 -
» HCL nr. 27/2013 Privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 1.400.000 lei -
» HCL nr.28/2013 Privind aprobarea prelungirii valabilitatii a documentatiei PUG -
» HCL nr.29/2013 Privind aderarea la la ADI ECOAQUA CALARASI -
» HCL 30 din 2013 -
» HCL 31 din 2013 -
» HCL 32 din 2013 -
» HCL33 din 2013 -
» HCL 34 din 2013 -
» HCL 35 din 2013 -
» HCL 36 din 2013 -
» HCL 37 din 2013 -
» HCL 38 din 2013 -
» HCL 39 din 2013 -
» HCL 41 din 2013 -
» HCL 42 din 2013 -
» HCL 43 din 2013 -
» HCL 44 din 2013 -
» HCL 45 din 2013 -
» HCL 46 din 2013 -
» HCL 47 din 2013 -
» HCL 48 din 2013 -
» HCL 49 din 2013 -
» HCL 50 din 2013 -
» HCL 51 din 2013 -
» HCL 52 din 2013 -
» HCL 53 din 2013 -
» HCL 54 din 2013 -
» Hotararea nr. 6 din 03,02,2014 -
» HCL NR. 33 / 2019 -
» HCL NR. 34 / 2019 -
» HCL NR. 30 / 2019 -
» HCL NR. 31 / 2019 -
» HCL NR. 32 / 2019 -
» HCL 18-2018 -
» HCL 16-2018 -
» HCL 17-2018 -
» HCL 15-2018 -
» HCL 14-2018 -
» HCL 13-2018 -
» HCL 11-2018 -
» HCL 12-2018 -
» HCL 10-2018 -
» HCL 8-2018 -
» HCL 9-2018 -
» HCL 3-2018 -
» HCL 5-2018 -
» HCL 6-2018 -
» HCL 7-2018 -
» HCL 1-2018 -
» HCL 2-2018 -
» HCL 60-2017 -
» HCL 59-2017 -
» HCL 58-2017 -
» HCL 57-2017 -
» HCL 56-2017 -
» HCL 55-2017 -
» HCL 52-2017 -
» HCL 53-2017 -
» HCL nr.51-23.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 -
» HCL NR. 29 / 2019 -
» HCL NR. 27 / 2019 -
» HCL NR. 28 / 2019 -
» HCL NR. 26 / 2019 -
» HCL NR. 24 / 2019 -
» HCL NR. 25 / 2019 -
» HCL NR. 23 / 2019 -
» HCL NR. 21 / 2019 -
» HCL NR. 22 / 2019 -
» HCL NR. 20 / 2019 -
» HCL NR. 9/2019 -
» HCL NR. 8/2019 -
» HCL NR. 7/2019 -
» HCL NR. 5/2019 -
» HCL NR. 6/2019 -
» HCL NR. 4/2019 -
» HCL NR. 1 / 2019 -
» HCL NR. 2/2019 -
» HCL NR. 3/2019 -
» HCL NR. 18 / 2019 -
» HCL NR. 19 / 2019 -
» HCL NR. 17 / 2019 -
» HCL NR. 15 / 2019 -
» HCL NR. 16 / 2019 -
» HCL NR. 14 / 2019 -
» HCL NR. 10/2019 -
» HCL NR. 11/2019 -
» HCL nr. 1,2,3,4 - 2014 -
» HCL nr. 5 din 14.01.2014 -
» HCL nr. 6,7,8,9,10,11,12 din 2014 -
» HCL nr. 14 din 28.02.2014 -
» HCL nr. 15,16,17,18,19 din 2014 -
» HCL nr. 21 din 27.05.2014 -
» HCL nr. 22 din 27.05.2014 -
» HCL nr. 23 din 23.05.2014 -
» HCL 24 din 27.05.2014 -
» HCL 25 din 27.05.2014 -
» HCL nr. 26 din 27.05.2014 -
» HCL nr. 27 din 27.05.2014 -
» HCL nr. 28 din 18.06.2014 -
» HCL nr. 29 din 18.06.2014 -
» HCL nr. 30 din 01.07.2014 -
» HCL nr. 31 din 01.07.2014 -
» HCL nr. 32 din 01.07.2014 -
» HCL nr. 33 din 01.07.2014 -
» HCL nr. 33 din 01.07.2014 -
» HCL nr. 34 din 01.07.2014 -
» HCL nr. 35 din 25.08.2014 -
» HCL nr. 36 din 25.08.2014 -
» HCL nr. 37 din 25.08.2014 -
» HCL nr. 38 din 25.08.2014 -
» HCL nr. 39 din 25.08.2014 -
» HCL nr. 40 din 25.08.2014 -
» HCL nr. 41 din 25.08.2014 -
» HCl nr. 42 din 25.08.2014 -
» HCL nr. 43 din 31.10.2014 -
» HCL nr. 44 din 31.10.2014 -
» HCL nr. 45 din 31.10.2014 -
» HCL nr. 46 din 31.10.2014 -
» HCL nr. 47 din 31.10.2014 -
» HCL nr. 48 din 31.10.2014 -
» HCL nr. 49 din 31.10.2014 -
» HCL nr. 50 din 31.10.2014 -
» HCL nr. 51 din 31.10.2014 -
» HCL nr. 52 din 12.12.2014 -
» HCL nr. 53 din 12.12.2014 -
» HCL nr. 54 din 12.12.2014 -
» HCL nr. 55 din 12.12.2014 -
» HCL nr. 56 din 12.12.2014 -
» HCL nr. 57 din 12.12.2014 -
» HCL nr. 58 din 12.12.2014 -
» HCL nr. 59 din 12.12.2014 -
» HCL - 01-2015 -
» HCL - 02-2015 -
» HCL - 03-2015 -
» HCL - 04-2015 -
» HCL - 05-2015 -
» HCL - 06-2015 -
» HCL - 07-2015 -
» HCL - 08-2015 -
» HCL - 09-2015 -
» HCL - 10-2015 -
» HCL - 11-2015 -
» HCL - 12-2015 -
» HCL - 13-2015 -
» HCL - 14-2015 -
» HCL - 15-2015 -
» HCL - 16-2015 -
» HCL - 17-2015 -
» HCL - 18-2015 -
» HCL - 19-2015 -
» HCL - 20-2015 -
» HCL - 21-2015 -
» HCL - 22-2015 -
» HCL - 23-2015 -
» HCL - 24-2015 -
» HCL - 25-2015 -
» HCL - 26-2015 -
» HCL - 27-2015 -
» HCL - 28-2015 -
» HCL - 29-2015 -
» HCL - 30-2015 -
» HCL - 31-2015 -
» HCL - 32-2015 -
» HCL - 33-2015 -
» HCL - 34-2015 -
» HCL - 35-2015 -
» HCL - 36-2015 -
» HCL - 37-2015 -
» HCL - 38-2015 -
» HCL - 39-2015 -
» HCL - 40-2015 -
» HCL - 41-2015 -
» HCL - 42-2015 -
» HCL - 43-2015 -
» HCL - 44-2015 -
» HCL - 45-2015 -
» HCL - 46-2015 -
» HCL - 47-2015 -
» HCL - 48-2015 -
» HCL - 49-2015 -
» HCL - 50-2015 -
» HCL - 51-2015 -
» HCL - 52-2015 -
» HCL - 52-2015 -
» HCL - 53-2015 -
» HCL - 54-2015 -
» HCL - 55-2015 -
» HCL - 56-2015 -
» HCL - 57-2015 -
» HCL - 58-2015 -
» HCL - 59-2015 -
» HCL - 60-2015 -
» HCL - 61-2015 -
» HCL - 62-2015 -
» HCL - 63-2015 -
» HCL - 64-2015 -
» HCL - 65-2015 -
» HCL 1-2016 -
» HCL 2-2016 -
» HCL 3-2016 -
» HCL 4-2016 -
» HCL 5-2016 -
» HCL 6-2016 -
» HCL 7-2016 -
» HCL 8-2016 -
» HCL 9-2016 -
» HCL 10-2016 -
» HCL 11-2016 -
» HCL 12-2016 -
» HCL 13-2016 -
» HCL 14-2016 -
» HCL 15-2016 -
» HCL 16-2016 -
» HCL 17-2016 -
» HCL 18-2016 -
» HCL 19-2016 -
» HCL 20-2016 -
» HCL 21-2016 -
» HCL 22-2016 -
» HCL 1-2016-1 -
» HCL 2-2016-1 -
» HCL 3-2016-1 -
» HCL 4-2016-1 -
» HCL 5-2016-1 -
» HCL 6-2016-1 -
» HCL 7-2016-1 -
» HCL 8-2016-1 -
» HCL 9-2016-1 -
» HCL 10-2016-1 -
» HCL 11-2016-1 -
» HCL 12-2016-1 -
» HCL 13-2016-1 -
» HCL 14-2016-1 -
» HCL 15-2016-1 -
» HCL 16-2016-1 -
» HCL 17-2016-1 -
» HCL 27-2016-1 -
» HCL 19-2016-1 -
» HCL 20-2016-1 -
» HCL 21-2016-1 -
» HCL 22-2016-1 -
» HCL 23-2016-1 -
» HCL 25-2016-1 -
» HCL 26-2016-1 -
» HCL 28-2016-1 -
» HCL 29-2016-1 -
» HCL 30-2016-1 -
» HCL 31-2016-1 -
» HCL NR. 12 / 2019 -
» HCL NR. 13 / 2019 -
» Procedura de esalonare la plata a creantelor -
» HCL 44-2017 -
» HCL 45-2017 -
» HCL 46-2017 -
» HCL 47-2017 -
» HCL 48-2017 -
» HCL.Nr.33-2016 -
» HCL.Nr.34-2016 -
» HCL.Nr.35-2016 -
» HCL.Nr.36-2016 -
» HCL.Nr.1-2017 -
» HCL.Nr.2-2017 -
» HCL.Nr.3-2017 -
» HCL.Nr.4-2017 -
» HCL.Nr.5-2017 -
» HCL.Nr.6-2017 -
» HCL.Nr.7-2017 -
» HCL.Nr.8-2017 -
» HCL.Nr.9-2017 -
» HCL.Nr.10-2017 -
» HCL.Nr.11-2017 -
» HCL.Nr.12-2017 -
» HCL.Nr13-2017 -
» HCL.Nr.14-2017 -
» HCL.Nr.15-2017 -
» HCL.Nr.16-2017 -
» HCL.Nr.17-2017 -
» HCL.Nr.18-2017 -
» HCL.Nr.19-2017 -
» HCL.Nr.20-2017 -
» HCL.Nr.21-2017 -
» HCL.Nr.22-2017 -
» HCL.Nr.23-2017 -
» HCL.Nr.24-2017 -
» HCL.Nr.25-2017 -
» HCL.Nr.26-2017 -
» HCL.Nr.27-2017 -
» HCL 28-2017 -
» HCL 29-2017 -
» HCL 30-2017 -
» HCL 31-2017 -
» HCL 33-2017 -
» HCL 34-2017 -
» HCL 35-2017 -
» HCL 36-2017 -
» HCL 37-2017 -
» HCL 38-2017 -
» HCL 39-2017 -
» HCL 40-2017 -
» HCL 41-2017 -
» HCL 42-2017 -
» HCL 43-2017 -
» HCL 49-2017 -
» HCL 50-2017 -
» HCL 51-2017 -
» HCL 20-218 -
» HCL 21-2018 -
» HCL 22-2018 -
» HCL 23-2018 -
» HCL 24-2018 -
» HCL 25-2018 -
» HCL 26-2018 -
» HCL 27-2018 -
» HCL 28-2018 -
» HCL 29-2018 -
» HCL 30-2018 -
» HCL 31-2018 -
» HCL 32-2018 -
» HCL 33-2018 -
» HCL 34-2018 -
» HCL 35-2018 -
» HCL 36-2018 -
» Hotarare nr 21-2020 privind executia bugetara pe trimestrul II al anului 2020 -
» Hotarare nr 20-2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL 37-2018 -
» HCL 38-2018 -
» HCL 39-2018 -
» HCL 40-2018 -
» HCL 41-2018 -
» HCL 42-2018 -
» HCL 43-2018 -
» HCL 44-2018 -
» HCL 45-2018 -
» HCL 46-2018 -
» HCL 47-2018 -
» HCL 48-2018 -
» Hotarare nr24-2020 privind modificarea HCL 2-2020 referitor la modificarea organigramei si statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Reviga -
» Hotarare nr 23-2020privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amennajarea cu grupuri sanitare si centrala termica la Sc profesionala clasele I-IV Reviga -
» Hotarare nr 22-2020 privind procedura de acordare a unor inlesniri la plata a obligatiilor fiscale -
» HCL nr.6-13.02.2020 - privind organizarea retelei unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2020-2021 -
» HCL nr.5-13.02.2020 privind bugetul local pentru anul 2020 -
» HCL nr. 4-30.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 conform prevederilor Legii 416-2001 -
» HCL nr. 3-30.01.2020 privind stabilirea salariului de baza din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Reviga -
» HCL nr. 2-09.01.2020 privind modificarea HCL nr. 9-2019 referitor la modificarea organigramei si statutului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Reviga -
» HCL nr. 1 -2020 privind aprobarea excedentului anului 2019 pentru anul 2020 -
» Hotarare privind alegerea presedintelui -
» Hotarare privind aprobarea tarifelor activitatilor serviciului de salubriyare SC Selectiv deseuri 2010 -
» Hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate si a Regulamentului -
» Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru construirea unui teren de sport multifunctional -
» Hotarare privind aprobarea unor sume din excedentul anului 2019 -
» Hotarare privind modificarea HCL nr. 3-2020 -
» Hotarare privin aprobarea PAAR - 2020 -
» Hotarare de infiintare a SVSU si a regulamentului pentru organizarea si functionarea SVSU -
» Hotarare nr 19-2020 privind alegerea presedintelui in cadrul consiliului local -
» Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2020 -
» Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 -
» Hotararea nr. 25-2020 privind buetul local pentru anul 2020 -
» Hotarare nr. 26-2020 POIM apa si canal 2014-2020 -
» Hotararea nr. 28-2020 privind buetul local pentru anul 2020 -
» Hotarare nr. 29-2020 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici rup sanitar sc Reviga -
» Hotarare nr. 30-2020 privind aprobarea implementarii obiectivului Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Reviga -
» Hotarare nr. 31-2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat privind Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Reviga -
» Hotarare nr. 33-2020 privind rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii pentru anul 2020 -
» Hotarare nr. 35-2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale CL Reviga -
» Hotarare nr. 36-2020 privind alegerea viceprimarului comunei Reviga -
» Hotarare nr. 37-2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 -
» Hotarare nr. 38-2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 si modificarea listei obiectivelor de investitii 2020 -
» Hotarare nr.39-2020 privind aprobarea numarului si cuantumul lunar al burselor de ajutor social si al burselor de merit in anul scolar 2020-2021 -
» Hotararea nr. 40-2020 privind implementarea proiectului INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA REVIGA -
» Hotararea nr. 41-2020 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preunivesitar de stat din comuna Reviga pentru anul scolar 2021-2022 -
» Hotararea nr.2-2021 privind acoperirea definitia din excedentul bugetului local a deficitului pe anul 2020 -
» Hotararea nr. 3-2021 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 -
» Hotararea nr. 4-2021 privind modificarea Hotararii nr. 14 din 28.04.2020 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 -
» Hotararea nr. 5-2021 privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor fiscale -
» Hotararea nr. 6-2021 privind aprobarea tarifelor diferentiate distincte pentru gestionarea deseurilor -
» Hotararea nr. 7-2021 privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2021 -
» Hotararea nr. 8-2021 privind aprobarea planului de actiune si lucrari de interes local pe anul 2021 -
» Hotararea nr 9 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 -
» Hotararea nr 10 privind aprobarea executiei bugetare pe trim I al anului 2021 -
» Hotarare nr 11 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 -
» Hotararea nr. 12 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea conditiilor de exercitare a drepotului de acces pe proprietati -
» Hotararea nr 13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare iluminat stradal -
» Hotararea nr 15 privind participarea UAT Reviga in cadrul programului ELENA -
» Hotararea nr 16 privind infiintarea serviciului de iluminat public -
» Hotararea nr 17 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021 si modificarea listei investitiei -
» Hotararea nr 18 privind aprobarea executiei bugetare pe trim II al anului 2021 -
» Hotararea nr 19 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Modernizare iluminat stadal -
» Hotararea nr 20 privind modificarea anexei nr 1 la hotarareaa nr 11 din 14.04.2021 -
» Hotararea nr 21 privind modificarea anexei nr 1 la hotarareaa nr 12 din 14.04.2021 -
» Hotararea nr 22 privind constituirea echipei mmobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica -
» Hotararea nr 24 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate PUG al comunei Reviga -